Keravan asuntomessualue

Postlarin alue sijaitsee noin 1-1,5 km päässä Keravan asemasta sekä keskustan palveluista. Alueella sijaitsevat historialliset rakennukset Keravan kartano sekä Postlarin (Mattilan) tila, jonka aitassa yöpyessään Sibeliuksen sanotaan säveltäneen Finlandia-hymnin.

Alue on osa Keravanjoen maisema-aluetta, jolle on Keravan yleiskaavassa 2035 asetettu suojelumääräyksiä.

Lisäksi Keravan kartanon alue on yleiskaavassa osoitettu kaupunkikuvallisesti tärkeäksi alueeksi ja kartano on myös muinaisjäännösrekisterissä. Alueen asemakaavoituksessa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Alueella älykäs liikenne tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Uudisrakentaminen on mahdollista liittää arvokkaaseen historialliseen rakenteeseen säilyttäen sen kulttuurihistorialliset arvot. Postlarista ei synny ainoastaan kiinnostava messualue, vaan myös hyvän asumisen esimerkkialue pitkälle tulevaisuuteen.

Syntyvällä alueella tavoitellaan kokonaisvaltaisesti kestävää elämää. Keravan kartanolla toimii Sitran rahoittama ja Keravan kaupungin mahdollistama sekä tukema kiertotalouskeskusprojekti, jonka toiminnasta saadaan arvokasta tietoa koko kaupunginosan suunnittelun pohjaksi.