Asuntomessut tulevat Keravalle

Kerava on hyvän elämän kaupunki ja monimuotoinen viherkaupunki.

Tulevaisuudessa olemme pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde.

Mahdollistamme monenlaiset elämäntyylit ja asumistoiveet. Teemme tiiviimmin ja rohkeammin, mutta samalla viihtyisämmin ja toiminnallisemmin. Kehitämme tiivistä yhdyskuntarakennetta samalla huolehtien sen laadusta ja kestävyydestä. Rakennamme ekologisesti kestävää kaupunkia.

Kerava sanoo ”kyllä” asumisen uusille urbaaneille konsepteille. Siksi uudistuneet Asuntomessut rantautuvat juuri meille vuonna 2024.

Miten voit osallistua alueen suunnitteluun?

Asuntomessualueen suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus koskee kaikkia keravalaisia. Vuorovaikutus alkaa asuntomessualueen nimeämisestä.

Pyydämme kaikilta keravalaisilta ehdotuksia messualueen nimeksi kevään 2019 aikana. Ennen nimiehdotuksien pyytämistä Keravan nimistötoimikunta tutkii alueen historiaa.​

Seuraava kohta, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua alueen suunnitteluun tapahtuu keväällä 2020, kun asemakaavaluonnos on saatu valmiiksi. Luonnos asetetaan tuolloin nähtäville kommentointia varten.

Luonnoksen esittelyyn järjestetään yleisötilaisuus, jossa kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tulla keskustelemaan ja kysymään sekä esittämään ajatuksiaan.

Viestimme asemakaavoituksen etenemisestä ja tilaisuuksista jokaisesta erikseen.

Aluetta on jo nyt tutkittu tarkkaan ja lisää tutkimuksia tehdään

Alueella on tehty useita selvityksiä asemakaavoituksen ja suunnittelun tueksi. Lisää selvityksiä laaditaan vuoden 2019 aikana ja asemakaavoituksen edetessä.

Hyvän asemakaavaratkaisun löytämiseksi laaditaan ainakin maaperäselvitys, rakennettavuusselvitys, liikenneselvitys, ja hulevesiselvitys. Kaupungin palveluverkkosuunnittelun yhteydessä selvitetään palvelujen tuottamista alueella. Alueella jo tehtyjä selvityksiä tarkennetaan suunnittelun edetessä, mikäli tarvetta ilmaantuu.​

Asemakaavasuunnitteluun liittyvää muuta suunnittelua on liikennesuunnittelu, katusuunnittelu ja puistosuunnittelu. Suunnitelmia laaditaan ja kehitetään asemakaavoituksen edetessä.​

Asemakaavaratkaisu messualueelle laaditaan niin, että alueesta muodostuu kaunis ja alueen historian huomioiva asuinalue. Asuntomessualueen kaavasta laaditaan uniikki pohja asuntomessujen kantavien teemojen toteuttamista varten.

Keravan arvokkaita maisemia on kartoitettu yleiskaavan 2035 laadinnan aikaan vuonna 2013. Keravan jokilaakson vanhat tilat; Keravan kartano ja Mattila eli Postlars, kivisilta ja jokilaakson pellot muodostavat yhden Keravan merkittävimmistä maisemista.

Uusi rakentaminen liitetään kulttuurimaisemaan ottamalla suunnittelussa huomioon Jokilaakson maisemat ja nostamalla Keravan kartano ja Postlars/Mattila maiseman kohokohdiksi. ​

Keravan asukkaat pääsevät nauttimaan maisemasta, kunhan jokivarteen saadaan rakennettua ulkoilureitti. Reitin rakentaminen ja jokilaakson virkistyskäyttöön ottaminen vaatii melusuojausta Lahden moottoritien varteen.