Asuntomessuideat saivat suuren suosion – ”Oikeasti uudenlaista, loistavaa!”

​Keravan asuntomessualueen ideasuunnitelma esiteltiin asukkaille torstaina 27.2.2020. Sompion koulun Tiilisali täyttyi melkein tungokseen saakka kiinnostuneista keravalaisista: paikalle saapui miltei 90 innokasta tutustumaan ensimmäisiin alueelle ehdotettaviin ideoihin.

Suunnitelman laati kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä hollantilainen arkkitehtitoimisto Space&Matter. Vielä muotoutuva suunnitelma pohjautuu Keravan asuntomessujen kantaviin teemoihin eli kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen.

Arkkitehdit Tjeerd HaccouSascha Glasl ja Lidia Egorova olivat tilaisuudessa esittelemässä suunnitelmaa yhdessä kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun ja kaava-arkkitehti Juha Pasman kanssa. Esitys oli englanninkielinen, mutta taitavasti tulkattuna sitä oli helppo seurata niidenkin, joille käytetyt termit olivat vieraampia. Esittelyn jälkeen alkoi kaksi ohjattua työpajaa, joissa keskusteltiin arkkitehtien esiin nostamista ideoista ja joissa myös uudet ajatukset saivat tilaa.

Eniten kiinnostusta herättivät alueelle suunnitellut vesielementit: hollantilaiset ovat tottuneet elämään meren ja kanavien saartamina, joten he halusivat tuoda ”kuivalle” Keravalle elämää antavan joen hyvin vahvasti esille alueelle. He päätyivätkin ehdottamaan peräti kahden tekojärven rakentamista alueelle. Pieniä järviä voitaisiin käyttää myös tulvavesien tasaajina ja näin varmistaa, että alue säilyy vahingoittumattomana, vaikka vesimassojen määrä hetkellisesti kasvaisikin.

”Olen todella iloinen näistä suunnitelmista, joissa kiertotalous ja ihmiset on yhdistetty pitäen kuitenkin alueen luontoarvot koko ajan vahvasti mielessä”, kaupunginjohtaja Rontu kommentoi. ”Jo nyt näkee, että hollantilaiset arkkitehdit ovat tottuneet toimimaan hyvin haasteellisten olosuhteiden keskellä. Heidän luovuutensa esimerkiksi meluntorjuntaan, tulva-alttiiseen hankalaan maaperään ja kestävään liikkumiseen liittyen on hienoa seurattavaa. Saamme aidosti uusia ajatuksia”, Rontu iloitsee.

Myös Keravan Energia ja Jalotus ry olivat mukana tilaisuudessa. Energiaomavaraisuus on jo pitkään ollut monen tavoitteena ja asuntomessualueelle on tulossa tämän osalta huimia uusia kokeiluja. Jalotuksen esiin nostama citymaalaisuus istuu alueelle erinomaisesti: yhteisölliset viljelypalstat ja pienet siirtolapuutarhamökit olivat tärkeänä osana mukana arkkitehtien alueelle luonnostelemassa suunnitelmassa.

Asuntomessut järjestetään Keravalla kaupungin 100-vuotisjuhlavuonna 2024 ja suunnittelu on nyt siis saanut huikean alun. Seuraavaksi ideoita ryhdytään jalostamaan eteenpäin ja siihen tarvitaan myös kaupunkilaisten apua. ”Haluamme kaikki asukkaat mukaan vaikuttamaan alueen kehittämiseen”, kaava-arkkitehti Juha Pasma toteaa. Siihen tarjotaankin nyt monipuoliset mahdollisuudet.

Suunnitelma on esillä kaupungin internetsivuilla perjantaista 28.2. eteenpäin. Sen voit avata suoraan pdf-muodossa tästä klikkaamalla. Lisäksi se on nähtävillä Sampolan yhteispalvelupisteessä 16.3.2020 saakka.

Kommentit ja mielipiteet suunnitelmasta ovat erittäin tervetulleita, niiden pohjalta viemme suunnittelua eteenpäin, kehitämme ideoita ja teemme muutoksia.

Kommentteja saa lähettää sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai kirjepostina osoitteella Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.

Toivomme saavamme palautteen 16.3. mennessä.

Asuntomessut tulevat Keravalle

Kerava on hyvän elämän kaupunki ja monimuotoinen viherkaupunki.

Tulevaisuudessa olemme pääkaupunkiseudun kiinnostavin muuttokohde.

Mahdollistamme monenlaiset elämäntyylit ja asumistoiveet. Teemme tiiviimmin ja rohkeammin, mutta samalla viihtyisämmin ja toiminnallisemmin. Kehitämme tiivistä yhdyskuntarakennetta samalla huolehtien sen laadusta ja kestävyydestä. Rakennamme ekologisesti kestävää kaupunkia.

Kerava sanoo ”kyllä” asumisen uusille urbaaneille konsepteille. Siksi uudistuneet Asuntomessut rantautuvat juuri meille vuonna 2024.

Miten voit osallistua alueen suunnitteluun?

Asuntomessualueen suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus koskee kaikkia keravalaisia. Vuorovaikutus alkaa asuntomessualueen nimeämisestä.

Pyydämme kaikilta keravalaisilta ehdotuksia messualueen nimeksi kevään 2019 aikana. Ennen nimiehdotuksien pyytämistä Keravan nimistötoimikunta tutkii alueen historiaa.​

Seuraava kohta, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua alueen suunnitteluun tapahtuu keväällä 2020, kun asemakaavaluonnos on saatu valmiiksi. Luonnos asetetaan tuolloin nähtäville kommentointia varten.

Luonnoksen esittelyyn järjestetään yleisötilaisuus, jossa kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tulla keskustelemaan ja kysymään sekä esittämään ajatuksiaan.

Viestimme asemakaavoituksen etenemisestä ja tilaisuuksista jokaisesta erikseen.

Aluetta on jo nyt tutkittu tarkkaan ja lisää tutkimuksia tehdään

Alueella on tehty useita selvityksiä asemakaavoituksen ja suunnittelun tueksi. Lisää selvityksiä laaditaan vuoden 2019 aikana ja asemakaavoituksen edetessä.

Hyvän asemakaavaratkaisun löytämiseksi laaditaan ainakin maaperäselvitys, rakennettavuusselvitys, liikenneselvitys, ja hulevesiselvitys. Kaupungin palveluverkkosuunnittelun yhteydessä selvitetään palvelujen tuottamista alueella. Alueella jo tehtyjä selvityksiä tarkennetaan suunnittelun edetessä, mikäli tarvetta ilmaantuu.​

Asemakaavasuunnitteluun liittyvää muuta suunnittelua on liikennesuunnittelu, katusuunnittelu ja puistosuunnittelu. Suunnitelmia laaditaan ja kehitetään asemakaavoituksen edetessä.​

Asemakaavaratkaisu messualueelle laaditaan niin, että alueesta muodostuu kaunis ja alueen historian huomioiva asuinalue. Asuntomessualueen kaavasta laaditaan uniikki pohja asuntomessujen kantavien teemojen toteuttamista varten.

Keravan arvokkaita maisemia on kartoitettu yleiskaavan 2035 laadinnan aikaan vuonna 2013. Keravan jokilaakson vanhat tilat; Keravan kartano ja Mattila eli Postlars, kivisilta ja jokilaakson pellot muodostavat yhden Keravan merkittävimmistä maisemista.

Uusi rakentaminen liitetään kulttuurimaisemaan ottamalla suunnittelussa huomioon Jokilaakson maisemat ja nostamalla Keravan kartano ja Postlars/Mattila maiseman kohokohdiksi. ​

Keravan asukkaat pääsevät nauttimaan maisemasta, kunhan jokivarteen saadaan rakennettua ulkoilureitti. Reitin rakentaminen ja jokilaakson virkistyskäyttöön ottaminen vaatii melusuojausta Lahden moottoritien varteen.